Casa Renau - Masferrer

Category
Architecture
Date
March 25, 2016
Client
Renau - Masferrer

Un mur alt de casi 6m al fons del solar es la causa que la casa es desplega lateralment cap a la única banda lliure del solar on no es troben obstruccions a la vista a curta distancia. El seu volum es desenvolupa com una escala de tres esgraons que així donen una terrassa a cada planta.

Renau - Masferrer
For any questions, please feel free to contact us.
Contact us