Pavelló Tritó - ZOO Barcelona

Category
Architecture
Date
March 25, 2016
Client
BSM

El descobriment d'un nou tipus de tritó al Montseny ha posat en marxa tot un programa per la seva protecció amb l'ajut econòmic de la comunitat Europea. Al ZOO de Barcelona s'ha erigit un pavelló amb elements prefabricats per reduir al màxim les conseqüències de la seva construcció (sobretot soroll) als animals del parc, i que té com a tasca l'explicació al públic el com i que d'aquesta protecció d'aquest tritó únic al món.

BSM
For any questions, please feel free to contact us.
Contact us