Casa Mora

Category
Architecture
Date
March 24, 2016
Client
Mora

Un edifici aïllat, format per una planta baixa i planta pis, i una coberta inclinada a dues aigües. L'estructura de la planta baixa està formada per pilars de formigó armat i un forjat unidireccional. La planta superior està formada per pilars de perfils metàl·lics amb una estructura de bigues de fusta amb plaques thermochip per les cobertes. Les façanes que envolten la casa seran d'obra vista i les cobertes es revisten amb teules ceràmiques. En definitiva, una casa quasi tradicional, però no del tot.

Mora
For any questions, please feel free to contact us.
Contact us