Casa Blanco

Category
Architecture
Date
August 24, 2021
Client
Blanco

La casa, ubicada a la part superior de la parcel·la, es distribueix amb tres nivells: planta soterrani, planta baixa i planta primera. La planta general presenta la forma d’una L. Aquesta morfologia genera un espai exterior central, on s’ubica la piscina i el dipòsit tant de la piscina com el pluvial, i a partir del qual es distribueixen totes les peces. Com premisses generals, la casa es tanca amb una façana amb poques obertures, per les bandes limítrofes de la parcel·la sud-est i sud-oest. I s’obre per les bandes nord-est i nord-oest amb grans obertures amb vista a l’espai exterior central.

Blanco
For any questions, please feel free to contact us.
Contact us