Casa Altés - Danés

Category
Architecture
Date
March 25, 2016
Client
Altés - Danés

El client insistia a tenir una casa tradicional amb teulada a dues aigües i planta en forma de V. El resultat respon als seus desitjos sense renunciar a les meves creences. Curiosament, la casa té una estructura d’acer (el promotor es dedica a fabricar estructures metàl·liques), revestit cap al carrer amb obra vista i amb obertures reduïdes, i cap al jardí la façana s’obre alternant fusta i vidre.

Altés - Danés
For any questions, please feel free to contact us.
Contact us